De Sphinx is een orde, genootschap, gemeenschap – zonder winstoogmerk - die het doel heeft om mensen bewust te maken op hun levensweg in de keuze van goed en kwaad; m.a.w. MORAAL. Om die keuze bewust te kunnen maken is het van belang dat men beschikt over een zekere wetenschap, die niet gericht is op één vak ('n hokje), maar op het algemeen. Daarnaast is het van het grootste belang dat de mens zichzelf kent en zodoende in staat is negativiteit te veranderen in positiviteit.
© 2019 E.E.G De Sphinx | Stichting de Pyramide is het uitvoerend orgaan van het Esseens Esotherisch Genootschap De Sphinx. Leden